28.08.2022

Tunele, kolej, tramwaj i rzeka – oddanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Udostępnij artykuł

Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej, jednej z najważniejszych inwestycji miasta Krakowa w ostatnich latach. W ramach kontraktu o wartości około 680 mln zł, największy polski generalny wykonawca oddał do użytku 3,5-kilmetrową trasę. Prace budowalne rozpoczęły się w lipcu 2018 i trwały do czerwca 2022 roku.

Umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka SA konsorcjum w składzie Budimex i Ferrovial Construction podpisało 17 marca 2017 roku. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączy osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską. Inwestor zawarł umowy na finansowanie projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej nową linię tramwajową. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

Budowa Trasy Łagiewnickiej wymagała kompleksowej przebudowy silnie zurbanizowanego terenu w rejonie ul. Zakopiańskiej. W tym miejscu trasa przecina jedną z głównych arterii wylotowych do Krakowa oraz linię kolejową nr 94. Na obu drogach konieczne było stałe utrzymanie ruchu. Dodatkowo przez ten obszar przepływa także rzeka Wilga. – Roboty prowadzone były wieloetapowo. W pierwszej kolejności wykonywano odcinkowo obiekty niezbędne do przełożenia biegu rzeki do nowego, zmienionego koryta. Wymagało to również budowy tymczasowego toru kolejowego wraz z przeprawą przez rzekę dla pociągów. Po „przełożeniu rzeki” możliwa była kontynuacja prac przy odcinkach tuneli drogowych i tramwajowych będących wcześniej w kolizji, a następnie odtworzenie na ich stropie linii kolejowej w docelowym przebiegu – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Prace przy budowie były przerywane przez silne opady deszczu i wylania rzeki Wilgi. – Największe z nich miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Wilga wystąpiła z koryta i zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej, gdy obwałowania rzeki nie były jeszcze ukończone. Po wznowieniu prac udało nam się podwyższyć wał rzeki i wykonać dodatkowe zabezpieczenia, co zminimalizowało ryzyko zalania trasy – dodaje Cezary Łysenko.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstała też nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje będą przejeżdżać w tunelu. Nowa infrastruktura tramwajowa usprawni system miejskiej komunikacji zbiorowej i poprawi warunki życia mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

Uważam, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych inżyniersko kontraktów realizowanych przez Budimex. Inwestycja wymagała współdziałania specjalistów wielu branż z zakresu budownictwa. W szczytowym momencie realizacji, na placu budowy działało jednocześnie ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych. Koordynacja takiego zespołu była dużym wyzwaniem – podsumowuje Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Nowy trakt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa i usprawni międzydzielnicowy ruch drogowy, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza.

Podstawowe informacje techniczne:

  • Zużycie stali zbrojeniowej: ok 20 990 000 kg
  • Zużycie betonu: ok 207 500 m3
  • Ilość wykonanych ścian szczelinowych: ok. 60 000 m2
  • Ilość wykonanych wykopów: ok. 1340 000 m3
  • Ilość wykonanych nasypów i zasypek: ok. 570 000 m3.

 

Pobierz plik - obrazek

Zakonczenie Prac Na Trasie Lagiewnickiej W Krakowie