21.12.2021

Umowa na rozbudowę dojazdu do A1 podpisana

Udostępnij artykuł

Informacja prasowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z dn. 20.12.2021:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał dzisiaj umowę z wykonawcą na budowę drogi wojewódzkiej nr 714, w śladzie obecnej drogi powiatowej nr 1164E. To odcinek łączący węzeł Łódź Górna na autostradzie A1 i planowany do realizacji przez Miasto Łódź trzeci etap Trasy Górna.

W ramach zadania rozbudowane zostanie 2,3 km drogi (w śladzie obecnej powiatówki) od węzła na A1 do planowanego ronda na granicy Łodzi i gminy Brójce (ulica św. Rafała Kalinowskiego). Wykonawcą robót będzie firma Budimex, a ich koszt to ponad 27 mln zł.

Zakres obejmuje m.in.:

 • rozbudowę dróg gminnych Nr: 106204E, 106205E, 106206E, 106207Ei 106208E;
 • rozbudowę skrzyżowań;
 • rozbiórkę i budowę zjazdów;
 • budowę ścieżki rowerowej oraz chodników;
 • budowę zatok autobusowych;
 • budowę tymczasowych dróg objazdowych;
 • budowę tymczasowego przepustu;
 • budowę przejść dla płazów;
 • rozbiórkę i budowę mostu na rzece Ner
 • umocnienie koryta rzecznego rzeki Ner;
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z rowami otwartymi i zamkniętymi oraz wlotami do rzeki Ner i drenażu;
 • budowę oświetlenia drogowego.

Planowane zakończenie robót to 30 czerwca 2023 r, a inwestycja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. O potencjalnych utrudnieniach będziemy wcześniej informować.