27.10.2022

Węzeł intermodalny Rumia Janowo gotowy przed czasem

Udostępnij artykuł

26 października – na miesiąc przed terminem kontraktowym – Budimex zakończył i przekazał do użytkowania węzeł komunikacyjny Rumia Janowo w woj. pomorskim. Inwestorem był samorząd miasta. Otwarcie węzła zgromadziło kilkuset mieszkańców oraz władze powiatu wejherowskiego, samorządu województwa pomorskiego z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem.

Prace na budowie rozpoczęły się 18 marca 2020 roku. Celem realizacji węzła Janowo było przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego oraz modernizacja okolicznej infrastruktury. Dzięki zrealizowanej inwestycji możliwa stała integracja różnych środków transportu: kolei, samochodów, komunikacji miejskiej i rowerowej.

W ramach inwestycji powstały też zbiorniki przeciwpowodziowe połączone z systemem kanalizacji miejskiej. Zabezpieczy to nasze miasto przed regularnym zalewaniem – mówił podczas otwarcia inwestycji Michał Pasieczny – Burmistrz Rumii. Zasłużone gratulacje należą się Budimeksowi za sprawne działanie i przeprowadzenie wszystkich prac w trak trudnym terenie w wymaganym terminie – kontynuował burmistrz miasta.

W pobliżu stacji SKM Rumia Janowo m.in. powstał tunel łączący dwie części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe, wiaty i zatoki autobusowe kładki dla pieszych i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Największym wyzwaniem była budowa tunelu, który przechodzi pod 4 czynnymi torami kolejowymi i peronem przystanku Rumia Janowo – mówi Wojciech Kołacki – Dyrektor Kontraktu Budimex SA. W tunelu przebiega droga, ciąg pieszy i rowerowy. Układ statyczny konstrukcji stanowi rama żelbetowa jednoprzęsłowa o przekroju zamkniętym i rozpiętości 15 m w świetle ścian oraz długości 29,28 m – dodaje Kołacki.

Ze względu na infrastrukturę kolejową oraz istniejący peron i wiatę peronową, tunel był wykonywany metodą pipe-roofingu która polega na wykonaniu wstępnej obudowy tunelu z rur stalowych o średnicach od 400 do 1000 cm.

Następnie, rury łączone były specjalnymi zamkami i zostały wprowadzone do gruntu przez wciskanie. W trakcie procesu wykonywania konstrukcji, ciągłość ruchu kolejowego była utrzymana, przy ograniczeniu prędkości kursowania pociągów do max 60 km/h – mówi Kołacki.

Wartość kontraktu wyniosła 66 mln zł brutto. Inwestorem jest samorząd gminy Rumia. Multimodalne węzły komunikacyjne Budimex realizuje obecnie także w Lublinie i Rzeszowie.

Pobierz plik - obrazek

Wezel Rumia Janowo Informacja Prasowa