31.03.2022

Zakończenie ważnego etapu modernizacji węzła kolejowego Gdynia Port

Udostępnij artykuł

Budimex zakończył w marcu pierwszy etap prac związanych z przebudową węzła kolejowego Gdynia Port. Głównym celem realizowanych działań jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Budimex zrealizował już ponad 55% wszystkich prac objętych kontraktem.

Budimex w ramach kontraktu odpowiada m.in. za przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port  wraz z modernizacją połączeń do nabrzeży i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach I etapu inwestycji generalny wykonawca zrealizował m.in. roboty torowe, odwodnieniowe, drogowe, kubaturowe, związane z siecią trakcyjną i sterowaniem ruchu kolejowego. Od tej chwili  ruch prowadzony jest z nowego budynku nastawni GPB LCS. Wartość wykonanych prac w ramach tej części kontraktu to ok. 850 mln zł netto. Przy modernizacji stacji Port Gdynia codziennie pracuje średnio 480 osób oraz 150 jednostek sprzętowych.

 Zakres wykonanych robót od rozpoczęcia prac:

  • montaż rozjazdów i skrzyżowań: 180 szt.
  • ułożenie nawierzchni torowej: 60 km
  • budowa linii kablowych: 160 km
  • budowa słupów oświetleniowych: 570 szt.
  • montaż sieci trakcyjnej : 30 km
  • montaż słupów, bramek sieci trakcyjnej: 800 szt.
  • wykonanie sieci kablowej: 200 km
  • wykonanie kanalizacji kablowej: 20 km
  • zabudowa sygnalizatorów i urządzeń SRK: 1050 szt.

Przebudowa węzła kolejowego Port Gdynia to niezwykle ważna inwestycja infrastrukturalna dla miasta, regionu i całego krajowego transportu. Po zakończeniu budowy zwiększy się liczba obsługiwanych pociągów i jednocześnie skróceniu ulegnie czas trwania obsługi ładunków. Ponadto po gdyńskich torach będą mogły jeździć dłuższe, bo aż 740-metrowe składy transportujące większe ilości towarów. Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększą się możliwości transportowe w tej części Polski – mówi Maciej Olek, Dyrektor Budownictwa Kolejowego Budimex SA.

W ramach całej inwestycji zmodernizowanych zostanie 115 km torów, ponad 350 rozjazdów oraz zelektryfikowane zostaną dojazdy do portu. Przebudowanych będzie 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Ponadto komunikację ułatwią dwa nowe wiadukty kolejowe. Kontrakt obejmuje też powstanie budynku Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni kolejowych, budynku biurowego PKP Cargo oraz remont trzech istniejących nastawni. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”, a jej całkowity koszt to 1,5 mld zł netto.

Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami  to 31 sierpnia 2023 r. Inwestorem  jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Budimex jest jednym z liderów budownictwa kolejowego w Polsce. Firma realizuje obecnie kontrakty takie jak m.in. nowa stacja Warszawa Zachodnia, będąca jedną z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Aktualnie Budimex odpowiada również za przebudowę stacji Ełk oraz stacji Czechowice Dziedzice. Trwają też prace związane z zakończeniem modernizacji linii kolejowej E59 odc. Rokietnica – Wronki oraz przebudowy odcinka linii kolejowej E30 Trzebinia-Krzeszowice. W 2021 r. Budimex zakończył modernizację linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin na odcinku Otwock-Pilawa i Dęblin-Nałęczów.