07.07.2023

Zmieniamy świat i zmieniamy siebie. Budimex ogłasza Strategię ESG do 2026 roku

Udostępnij artykuł

Budimex intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkowanie i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ocena wpływu działalności biznesowej na stres wodny czy wyrównywanie wynagrodzeń niezależnie od płci to jedne z ambitnych celów, które firma chce osiągnąć w perspektywie najbliższych 3 lat.

Przedstawione przez Budimex cele w obszarze zrównoważonego rozwoju to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez firmę w 2021 roku, w ramach Strategii CSR. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności społecznej i środowiskowej spółka przełożyła na konkretne zobowiązania, by wspierać proces zazieleniania i odpowiedzialnego rozwoju całej branży budowlanej w Polsce.

W centrum uwagi Budimex niezmiennie jest człowiek. To właśnie przez pryzmat potrzeb i oczekiwań pracowników, beneficjentów realizowanych projektów, klientów oraz partnerów firmy opracowane zostały główne założenia Strategii ESG – „Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie”.

Od kilkudziesięciu lat rozwijamy infrastrukturę, budujemy obiekty prywatne i publiczne, które na co dzień poprawiają jakość życia. Mamy świadomość, że nasza branża jest jedną z najbardziej emisyjnych, dlatego zmieniając siebie możemy zrobić wiele dobrego dla kolejnych pokoleń. To kwestia odpowiedzialności, ale także przemyślana decyzja biznesowa. Ambitny rozwój firmy w oderwaniu od poszanowania środowiska naturalnego, szacunku do człowieka, czy uczciwości w zarządzaniu jest bowiem niemożliwy mówi Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA. – Niniejszy dokument to nasz bardzo konkretny pomysł na to jak chcemy zmieniać siebie i otaczający nas świat dodaje Prezes Budimex SA.

Strategia ESG Budimex na lata 2023-2026 oparta jest na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Każdy z nich został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania m.in. w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju określone
w Agendzie 2030 ONZ.

Mając na uwadze wyzwania z jakimi musi zmierzyć się biznes w kwestii ochrony środowiska, zasobów czy wpływu społecznego wiemy, że stawienie im czoła wymaga zaangażowania na wielką skalę. Nasza Strategia bazuje na holistycznym podejściu, łączącym zieloną transformację na naszych budowach, ze wzmacnianiem dialogu z interesariuszami i postępowaniem zgodnie z wartościami Budimex – tłumaczy Ewelina Karp-Kręglicka, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska w Budimex SA.

Do 2050 roku Budimex chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje dalsze inwestycje w rozwój energii odnawialnej, ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym procesie budowlanym.

W 2026 roku 100 proc. energii elektrycznej z OZE produkowanej w Grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimex. Od 2024 roku spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70 proc. gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce będzie również mierzyć swój ślad wodny.

Naszą ambicją jest stanie się liderem branży w obszarze ochrony środowiska. Odzysk materiałów budowlanych, proponowanie inwestorom zrównoważonych rozwiązań, własna produkcja energii z OZE czy ochrona bioróżnorodności to nie są dla nas nowe działania – robimy to od dawna. Przyspieszamy je jednak, by mobilizować naszą branżę do większej aktywności i dzielić się z nią dobrymi praktykami mówi   Wioletta Roguska, Kierownik ds. ESG, Biuro Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska w Budimex SA.

W obszarze społecznym Budimex zobowiązuje się do wzmacniania różnorodności i równości w miejscu pracy oraz dalszego promowania zasad bezpieczeństwa – zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców oraz partnerów biznesowych. Budimex będzie także inwestować w edukację branżową oraz dbać o jakość życia społeczności lokalnych.

Budimex to przede wszystkim ludzie. Budujemy z myślą o potrzebach beneficjentów realizowanych przez nas inwestycji. Tworzymy stabilne i komfortowe warunki  pracy dla naszych pracowników. Cenimy rolę kobiet w branży budowlanej, chcemy wyrównywać szanse i stwarzać im nowe możliwości rozwoju. Rozumiemy też, że to od naszego zaangażowania, zależeć będzie ilu młodych ludzi w przyszłości zdecyduje się realizować swoją karierę w budownictwie zaznacza Anna Karyś-Sosińska, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA.

W obszarze ładu korporacyjnego, by móc skutecznie i profesjonalnie realizować założenia Strategii, spółka wzmocni kulturę etyczną i jeszcze w tym roku włączy ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem w całej organizacji.

Renoma i solidność kojarzone z Budimex to zasługa naszych kompetencji, ale także standardów etycznych w naszej codziennej pracy. To co nas cechuje, to długoterminowe patrzenie na rynek i nasze otoczenie – stąd szereg działań określonych w Strategii, mających na celu minimalizowanie ryzyka w całym łańcuchu wartości, w tym wzmacnianie świadomości w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów, opracowanie Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych czy doskonalenie mechanizmów obrony przed cyberzagrożeniami podkreśla Bogna Kuczyńska-Piech, Dyrektor ds. prawnych obszarów korporacyjnych, radca prawny w Budimex SA.