pl

Menu

pl

Murowany sukces

Murowany Sukces to program zaprojektowany specjalnie dla kobiet, które działają na kontraktach budowlanych oraz pełnią kluczowe funkcje w centrali. Celem programu jest nie tylko zdobycie wiedzy, ale także rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania w środowisku zawodowym.

W obecnej, czwartej edycji programu uczestniczy 48 kobiet, które mają okazję:

 • Odkryć swoje mocne strony i talenty.
 • Rozwinąć kompetencje menadżerskie oraz przywódcze.
 • Poszerzyć wiedzę z zakresu komunikacji i budowania relacji zawodowych i biznesowych.
 • Nauczyć się efektywnego zarządzania swoim potencjałem i priorytetami zawodowymi oraz osobistymi.
 • Budować swoją markę zawodową i komunikować się w sposób budujący autorytet.
 • Wymieniać doświadczenia i dzielić się dobrymi praktykami z innymi uczestniczkami.

Struktura Programu:

Program składa się z czterech warsztatów, które zapewniają uczestniczkom przestrzeń do praktycznego stosowania nowo nabytych umiejętności w codziennej pracy. Każdy warsztat koncentruje się na jednym z kluczowych obszarów:

 • Moje umiejętności, moje talenty, moje nowe ja
  – Budowanie i odkrywanie talentów oraz mocnych stron.
 • Moja marka, mój autorytet
  – Jak budować autorytet i markę opartą na wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach.
 • Moje ja jako Lider
  – Poszerzanie umiejętności menadżerskich w zakresie motywowania, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy.
 • Moja efektywność osobista
  – Techniki organizacji czasu i zarządzania priorytetami w celu zwiększenia efektywności w pracy.

Program zawiera strukturalne podejście oparte na czterech filarach merytorycznych, które są omawiane podczas warsztatów, zapewniając kompleksowy rozwój zawodowy i osobisty dla uczestniczek.

Program nie tylko umożliwia zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale także inspiruje do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej motywacji między uczestniczkami. Jest to unikalna inicjatywa wspierająca rozwój kobiet w branży budowlanej, wzmacniająca ich pozycję jako liderów i ekspertów.

Murowany sukces – IV edycja

Zbuduj karierę razem z nami!

Realizuj projekty na największą skalę, rozwijaj się i
wpływaj na rzeczywistość wokół Ciebie.