pl

Menu

pl

Jesteśmy otwarci na współpracę

Ankieta kwalifikacyjna

Budimex SA współpracuje z dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż, które występują w procesie budowlanym m.in. obiektów kubaturowych, infrastrukturalnych, ekologicznych czy specjalistycznych. Zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Budimex prowadzi stały proces kwalifikacji i ocen dostawców, towarów oraz usług.

Współpraca z kontrahentami oparta jest na relacjach partnerskich. Jej głównym celem jest zapewnienie najwyższych standardów BHP, jakościowych, środowiskowych i wysokiej efektywności.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zebranie danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pod kątem potrzeb i oczekiwań Budimex.

Dane z ankiety zostaną wprowadzone do naszej bazy i będą służyć budowom jako źródło informacji w zakresie poszukiwania partnerów prowadzonych inwestycji.

Zintegrowany System Zarządzania – to kompleksowe narzędzie, który integruje różne systemy zarządzania w celu skutecznego i efektywnego zarządzania różnymi aspektami działalności organizacji.