pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Wnioski – dane osobowe

Obsługa wniosków, zapytań i zgłoszeń dot. danych osobowych w Grupie Budimex.

Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Grupie Budimex danych osobowych należy kierować na adres:

Budimex S.A. – dane.osobowe@budimex.pl

Budimex Kolejnictwo S.A. – dane.osobowe@budimex.pl

Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – gdpr@budimex.pl

Budimex Mobility S.A.- gdpr@budimex.pl

Mostostal Kraków S.A. – dane.osoboweMK@budimex.pl

BXF Energia sp. z o.o. – gdpr@budimex.pl

RailBX GMBH – gdpr@budimex.pl

Budimex Bau GMBH – Datenschutz@budimex-bau.de

FBSerwis S.A. – rodo.fbs@fbserwis.pl

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. – dane.osobowe@budimex.pl

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • Tytuł zawierający treść: „Dane osobowe – wniosek – <fraza wskazująca czego dotyczy wniosek>”,
  • Treść wniosku.

Strona obsługująca wniosek zastrzega sobie prawo do:

  • bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku;
  • weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej;
  • odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami przypadkach.

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed wyznaczonym pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

  • okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości;
  • podanie przez wnioskującego, treści danych, jakie znajdujących się w zbiorze administratora danych i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej;
  • przesłanie do administratora wniosku/ wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.