pl

Menu

pl

O oczekiwaniach mówimy wprost

Katalog wymagań

Katalog wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, PPOŻ oraz ochrony środowiska do uwzględnienia w ofercie.

Wszelkie roboty i prace realizowane na budowie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi Planu BIOZ i standardami Generalnego Wykonawcy – Budimex SA. Zamieszczone w dokumencie wymagania stanowią uzupełnienie wymagań określonych prawem. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego muszą zostać uwzględnione w cenie ofertowej składanej przez podwykonawcę lub dostawcę.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem Budimex SA, wskazanym w „Zapytaniu ofertowym”. Sposób realizacji poszczególnych obowiązków i wymagań oraz związanych z tym kosztów może być przedmiotem uzgodnień na etapie negocjacji i wyboru Wykonawcy.

Pobierz plik - obrazek

Broszura informacyjna 
o zasadach BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska

 

Wszelkie wątpliwości oraz sposób wykonania powyższych obowiązków zostaną omówione podczas spotkania negocjacyjnego.
Prosimy o przygotowanie informacji w powyższym zakresie.

Dokument do pobrania

Katalog wymagań BHP i OS do oferty

PPB BHP Załącznik do umowy podwykonawczej

PBB Załącznik BHP do umowy na transport

PPB Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców szkolenia i dodatkowe kwalifikacje

PPB Wytyczne do IBWR

PPB Deklaracja szkoleń informacyjnych

PBB Załącznik BHP do umowy na świadczenie usług żurawiem wieżowym lub szybkomontującym

Wymagania dla dostawców i podwykonawców