pl

Menu

pl
Zobowiązania wobec otoczenia
  • Kontrahent zobowiązuje się do dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego przy wykonywaniu swojej działalności oraz do ograniczenia do minimum ewentualnych skutków tej działalności dla środowiska. Firma udostępnia swoim pracownikom wszelkie konieczne środki, umożliwiając osiągnięcie powyższego celu.
  • Kontrahent zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
  • Kontrahent przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kulturalnych.
  • Kontrahent zobowiązuje się do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i przestrzegania praw kraju, w którym prowadzi działalność.