Wybudowany przez Budimex Aparthotel w Uniejowie to nowoczesny i funkcjonalny budynek, w którym mieszczą się 172 apartamenty. Budowa hotelu wymagała rozwiązań, które ułatwią obsłudze oraz gościom korzystanie z jego infrastruktury. O funkcjonalności obiektu świadczą m.in. specjalna droga do zaplecza budynku, odpowiednia organizacja miejsc postojowych czy 4 windy, z czego jedna przeznaczona do zaplecza gastronomicznego.
Podczas 18 miesięcy prac Budimex zużył 4 500m3 betonu, 670 ton stali zbrojeniowej oraz 257 500 sztuk silikatów. W efekcie powstał obiekt o konstrukcji słupowo-ryglowej, z tynkiem cienkowarstwowym oraz okładziną z płyt elewacyjnych. W inwestycji zastosowano wentylację mechaniczną w częściach ogólnodostępnych, grawitacyjną w jednostkach mieszkalnych oraz mechaniczną w węzłach higieniczno-sanitarnych
Obecne w Uniejowie wody termalne, wydobywane z głębi ziemi, zostały wykorzystane w systemie ogrzewania całego obiektu. Realizacja inwestycji wiązała się z licznymi wyzwaniami, m.in. z kopaniem w gruntach nawodnionych, logistyką, jak również z odpowiednim zabezpieczeniami i ogrodzeniem okolicznych lasów, gdyż budowa realizowana była na terenach Natura 2000. Dla usprawnienia prac wykorzystano program DALUX, czyli aplikację umożliwiającą zarządzanie dokumentacją i pozwalającą na dostęp do projektów z urządzeń mobilnych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Aparthotel "Termy Uniejów"

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

HOTELE

Lokalizacja

Uniejów

Data rozpoczęcia

12.2020

Data zakończenia

12.2022

Inwestor

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o.

Wartość

54,6 mln PLN