Przedmiotem inwestycji była budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Róża – Wrocław, od 183 km + 350 do 202 km + 700. Długość zrealizowanego odcinka to 19,4 km. W ramach zadania Budimex przebudował też 150 m drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową ronda i zmodernizował 1,5-km odcinek drogi krajowej nr 1. Przebudowana została również droga gminna oraz powstały drogi dojazdowe oraz łącznica węzłów Pabianice i Rzgów. Budowę zakończyła się 1,5 miesiąca przed terminem. Dodatkowymi elementami inwestycji było wykonanie: 10 wiaduktów, w tym trzech w ciągu drogi ekspresowej S8 oraz trzech obiektów mostowych nad rzekami: Pabianka, Bychlewka i Dobrzynka.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A1 Stryków-Tuszyn

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Stryków-Tuszyn

Data rozpoczęcia

09.2014

Data zakończenia

07.2016

Inwestor

GDDKiA

Wartość

272,8 mln PLN