W ramach inwestycji wybudowano odcinek autostrady o długości 15,9 km, a także węzły autostradowe Piotrków i Bełchatów. Ponadto przebudowano istniejące drogi publiczne – 2 krajowe, 2 powiatowe i 9 gminnych wraz z drogami dojazdowymi i awaryjnymi. Projekt obejmował także powstanie 19 obiektów inżynieryjnych, przepustów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska, odprowadzeń wód opadowych i odwodnień, a także dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A1 - Tuszyn - Piotrków Trybunalski

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Tuszyn - Piotrków Trybunalski

Data rozpoczęcia

07.2018

Data zakończenia

08.2022

Inwestor

GDDKiA Oddział w Łodzi

Wartość

552 mln PLN