Autostrada A4 Dębica – Rzeszów

Inwestycja obejmowała budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni, na odcinku od 537 km + 550 do 570 km + 300. Budimex wybudował około 32 kilometry autostrady o parametrach technicznych drogi klasy A. W zakres prac wchodziła również budowa bezkolizyjnego węzła autostradowego Ropczyce oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Ponadto Budimex wykonał 12 wiaduktów autostradowych i 12 drogowych, 8 mostów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt nad ziemią i 2 przejścia biegnące pod autostradą. W ramach zadania zrealizowano miejsca obsługi podróżnych (MOP), system poboru opłat (SPO), budowę i przebudowę sieci i infrastruktury kolidującej z autostradą, kanalizację, budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni oraz około 33 440 m ekranów akustycznych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A4 Dębica - Rzeszów

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Dębica - Rzeszów

Data rozpoczęcia

05.2010

Data zakończenia

06.2013

Inwestor

GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Wartość

1.4 mld PLN