Realizacja polegała na zaprojektowaniu i budowie autostrady A4 na odcinku Jarosław węzeł Wierzbna (bez węzła) – Radymno (z węzłem). Budimex wybudował 25 km autostrady oraz węzeł Radymno. Ponadto przebudowano istniejące drogi, obiekty inżynierskie oraz instalacje kolidujące z autostradą. W ramach inwestycji Budimex wykonał również 13 wiaduktów autostradowych oraz 10 drogowych.
Dodatkowo powstały miejsca obsługi podróżnych (MOP), system poboru opłat (SPO) oraz obwód utrzymania autostrady (OUA). Zadaniem Budimeksu było także zaprojektowanie i wykonanie systemu łączności i informacji autostradowej, budowa i przebudowa sieci oraz infrastruktury kolidującej z autostradą, jak również budowa kanalizacji.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A4 Jarosław - Radymno

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Jarosław - Radymno

Data rozpoczęcia

10.2009

Data zakończenia

05.2013

Inwestor

GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Wartość

794 mln PLN