Odcinek autostrady A4 Rzeszów Wschód – Jarosław został zbudowany przez konsorcjum w składzie – Budimex i Strabag. Roboty kontraktowe obejmowały budowę autostrady A4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi) na odcinku od km 581+263,44 do km 622+463,44 tj. na długości 41,2 km. W szczytowym okresie realizacji inwestycji przy robotach zaangażowanych było ok. 600 pracowników fizycznych, operatorów, kierowców, ok. 190 pracowników dozoru technicznego oraz ok. 350 jednostek sprzętowych (wraz z operatorami). Powierzchnia autostrady (647 ha) odpowiada powierzchni ok. 774 boisk piłkarskich a nasyp trasy głównej wynoszący 8 000 000 m3 (w tym w ramach Kontynuacji Budowy ok. 500 000 m3) to ok. 560 000 samochodów wypełnionych materiałem nasypowym, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o łącznej długości ok. 7 600 km.
Autostrada, przejmując większość ruchu tranzytowego z DK 4, wpłynie na poprawę jej przepustowości, co ma szczególne znacznie w przypadku okolicznych obszarów zabudowanych. Mniejsze natężenie ruchu poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów ale również zmniejszy ryzyko wypadków. Co więcej znacznie wpłynie na poprawę stanu środowiska m.in. dzięki przejściom dla zwierząt, nasadzeniom zieleni ochronnej czy szczelnemu systemowi odprowadzania wód opadowych.
Autostrada A4, zlokalizowana w III Transeuropejskim Korytarzy Transportowym, jest częścią trasy biegnącej z Europy Zachodniej w kierunku Ukrainy. Droga przebiega od przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach, przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Podstawowym zadaniem autostrady jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód – zachód. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A4 Rzeszów Wschod- Jarosław

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Rzeszów Wschód- Jarosław

Data rozpoczęcia

09.2014

Data zakończenia

10.2016

Inwestor

GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Wartość

585 mln PLN