Budimex wybudował 35 km autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. W ramach prac powstały węzły dwuautostradowe, drogi poprzeczne, drogi zbiorcze i dojazdowe. Powstał też drogowy odcinek lotniskowy w okolicach miejscowości Jaźwiny o długości 3 km. Budimex zbudował też 9 wiaduktów autostradowych, 14 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych oraz estakadę nad Wisłoką. Dodatkowo wykonano dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP), przejście dla pieszych, przepusty i urządzenia ochrony środowiska.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Autostrada A4 Tarnów Krzyż-Dębica Pustynia

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

AUTOSTRADY

Lokalizacja

Tarnów Krzyż-Dębica Pustynia

Data rozpoczęcia

05.2013

Data zakończenia

06.2015

Inwestor

GDDKiA Oddział w Krakowie

Wartość

339 mln PLN