Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN SA w Płocku realizowane było w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. Inwestycja składa się z ośmiu obiektów. Kompleks budynków biurowo-przemysłowych łączący w sobie funkcję badawczą i magazynową obejmuje m.in. budynek techniczny z laboratorium, zaplecze badawczo–testowe z halą odwzorowań i pilotaży o powierzchni blisko 2000 m², budynki magazynu prób i surowców. W ramach inwestycji powstał także magazyn zewnętrzny z instalacją do przygotowywania mieszanek paliwowych, a także budynek biurowy, stanowiący zaplecze administracyjne całego kompleksu oraz cała niezbędna infrastruktura techniczna. Prace budowlane realizowane przez Budimex obejmowały także realizację infrastruktury towarzyszącej budynkom: dróg wewnętrznych, parkingów oraz placów manewrowych. CBR znajduje się na terenie o powierzchni 43 000 m2. Rezerwa terenowa pozwala na rozbudowę obiektu w przyszłości.
CBR zaopatrywane jest w przyjazną środowisku energię elektryczną. Obiekt został wyposażony w nowoczesne, samoodśnieżające się panele fotowoltaiczne i carport (łącznie o mocy 94 kWp) oraz turbinę wiatrową produkującą zieloną energię o mocy 2800 W. Na terenie kompleksu znajduje się również stacja ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach prac powstała także ścieżka edukacyjna, na której znalazły się m.in. interaktywne instalacje dotyczące znaczenia paliw i chemii w naszym życiu oraz kierunków rozwoju tej ważnej dziedziny życia, ścianki czy stoły informacyjne, a nawet przestrzenny układ okresowy pierwiastków.

Zadaniem CBR w Płocku są działania na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi technologiami i produktami. Centrum zajmie się też usprawnianiem i optymalizacją realizowanych już procesów.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Centrum Badawczo-Rozwojowe ORLEN S.A.‎

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE/LOGISTYCZNE

Lokalizacja

Płock

Data rozpoczęcia

04.2019

Data zakończenia

02.2021

Inwestor

Orlen SA

Wartość

169,5 mln PLN