Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to kompleks czterech połączonych ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18 (po drugiej stronie dwujezdniowej drogi). Budynek D będzie połączony łącznikiem z budynkiem C.

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej została podzielona na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych budynków, celem odzyskania przestrzeni pod drugi etap budowy. Realizacja pierwszego etapu obejmowała budynki B, C i D o łącznej powierzchni 58 138 m2 i kubaturze 237 206 m3. W drugim etapie powstał budynek A, o powierzchni 31 717 m2 i kubaturze 140 802 m3.

W toku prac zadbano m.in. o infrastrukturę techniczną, sieci, przyłącza, zagospodarowanie terenu, a także montaż instalacji i uruchomienie wymagającego wybudowania stałych podłączeń sprzętu medycznego. Do budowy obiektu wykorzystano 31 mln litrów betonu i około 930 km przewodów telekomunikacyjnych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UM

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

SZPITALE I JEDNOSTKI MEDYCZNE

Lokalizacja

Gdańsk

Data rozpoczęcia

06.2016

Data zakończenia

03.2019

Inwestor

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wartość

290,2 mln PLN