Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to innowacyjna jednostka badawcza, w której pracownicy zajmują się badaniami i pomiarami na morzu w celu pozyskania informacji na temat stanu środowiska morskiego i jego zasobów. W skład nowoczesnego Centrum wchodzą dwa budynki dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m2. Wewnątrz kompleksu znajdują się: magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m2, przestrzeń laboratoryjna, biurowa, warsztatowa oraz zaplecze socjalne. Ponadto Centrum ma bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m, z czego 200 m nabrzeża przeładunkowego.
Inwestycja ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarki w naszym kraju. Centrum Offshore wzmocni międzynarodową konkurencyjność i przyspieszy tempo rozwoju przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej na Pomorzu.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Centrum Offshore Akademii Morskiej w Gdyni

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Gdańsk

Data rozpoczęcia

2021

Data zakończenia

11.2023

Inwestor

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wartość

64 mln PLN