W ramach projektu wykonano nową kotłownie gazowo-olejową wraz z instalacjami i ‎gospodarkami pomocniczymi, składającą się z dwóch kotłów wodno-rurowych o ‎łącznej mocy cieplnej nominalnej ok. 220 MW t. Każdy wyposażony jest w wysokosprawną ‎instalację oczyszczania spalin SCR. Inwestycja spełnia wymagania konkluzji BAT (Best ‎Available Techniques) i została zrealizowana w formule EPC (Engineering, Procurement and ‎Construction).‎

Detale realizacji

Pełna nazwa

Ciepłownia Kawęczyn

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ENERGETYKA

Lokalizacja

Warszawa

Data rozpoczęcia

12.2021

Data zakończenia

w trakcie

Inwestor

PGNiG Termika (GK PGNiG GRUPA ORLEN)

Wartość

156,2 mln PLN