Budimex w konsorcjum ze Strabag wybudował 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów, stanowiącej południowy odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi, w systemie „projektuj i buduj”. W ramach inwestycji wybudowano 4 węzły drogowe oraz 17 obiektów inżynierskich i 10 przepustów. Wykonano również przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia (długość 5,7 km), linii energetycznych NN, SN i WN oraz sieci teletechnicznych. Największym wyzwaniem inżynierskim były usunięcie kolizji nowych sieci przesyłowych w pasie drogi z istniejącymi wcześniej instalacjami podziemnymi: wodnymi, energetycznymi, gazowymi. W kluczowych momentach na budowie pracowało 220 jednostek sprzętu budowlanego i blisko pół tysiąca osób.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Łódź

Data rozpoczęcia

10.2018

Data zakończenia

06.2022

Inwestor

GDDKiA

Wartość

516 mln PLN