W ramach kontraktu powstał odcinek drogi ekspresowej S19 o długości 8,2 km z rezerwą pod ‎budowę trzeciego pasa ruchu, a także węzły Kamień i Sokołów Małopolski Północ oraz ‎miejsca obsługi podróżnych i Obwód Drogowy Sokołów Małopolski. Ponadto inwestycja ‎zakładała realizację 6 wiaduktów, 2 przejść dla średnich zwierząt oraz 2 przepustów dla ‎małych zwierząt, 21 dodatkowych jezdni o łącznej długości 19 km, 13 zbiorników retencyjnych i ‎sieci systemu zarządzania ruchem. Przebudową objęte zostały 2 drogi gminne, 3 powiatowe ‎i 1 krajowa.‎

Detale realizacji

Pełna nazwa

Droga S19 Kamień - Sokołow Małopolskie

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Data rozpoczęcia

12.2018

Data zakończenia

07.2022

Inwestor

GDDKiA

Wartość

233 mln PLN