Budimex zakończył budowę trasy ekspresowej S6 na odcinku Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem) i tym samym oddał do użytku fragment Trasy Kaszubskiej o długości 10 km w województwie pomorskim. Dodatkowo w ramach kontraktu generalny wykonawca zrealizował 10 km dróg dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego.
Część drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem składa się z trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole – Luzino, Luzino – Szemud oraz Szemud – Gdynia Wielki Kack. W ramach projektu Budimex wybudował środkowy odcinek, w tym m.in. dwujezdniową drogę o długości ponad 10 km. Dodatkowo powstało 10 km ulic dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego do Trasy Kaszubskiej. Dostęp do S6 zapewnia węzeł Szemud wybudowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 224.
W ramach projektu powstało 13 obiektów inżynierskich – 2 mosty, 9 wiaduktów, przejście dla małych zwierząt oraz 1 estakada – największa na całym 40-kilometrowym odcinku o wysokości 30 metrów i długości 200 metrów, wykonana w technologii nawisowej. Obiekt powstał nad doliną w okolicach miejscowości Milwino. Na budowie tego odcinka S6 każdego dnia pracowało około 300 pracowników i podwykonawców.
Budowa trasy S6 to ważna zmiana dla ruchu drogowego w całej aglomeracji trójmiejskiej, która pozwoli na odciążenie m.in. istniejącej drogi krajowej i głównych szlaków komunikacyjnych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S6 - Luzino-Szemud

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Luzino-Szemud

Data rozpoczęcia

06.2018

Data zakończenia

05.2022

Inwestor

GDDKiA Oddział w Gdańsku

Wartość

302 mln PLN