Zadaniem Budimeksu była kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3km.
Zakres realizacji obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S5 z początkiem w km 1+798.08 , na węźle drogi S5 z autostradą A1, a koniec w km 25+108.49 za miejscowością Dworzysko wraz z budową oraz przebudową. W ramach kontraktu zrealizowano również remonty innych dróg i obiektów budowlanych niezbędnych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanego odcinka drogi S5 oraz wybudowano jeden nowy węzeł drogowy, a cztery istniejące węzły zostały przebudowane.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Droga S5 - Nowe Marzy-Bydgoszcz

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Nowe Marzy-Bydgoszcz

Data rozpoczęcia

05.2020

Data zakończenia

08.2022

Inwestor

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Wartość

461 mln PLN