Inwestycja objęła prace na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 między granicą województw świętokrzyskiego i mazowieckiego a Skarżysko-Kamienną. Łączy on ekspresową S7 z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 7, a tym samym ułatwia ruch lokalny w okolicach Skarżyska Książęcego. Obwodnica Skarżyska-Kamiennej jest ostatnim świętokrzyskim odcinkiem S7 łączącym Kielce z Warszawą i Krakowem. W ramach zadania powstała dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, o długości 7,6 km. Budimex pozostawił rezerwę pod budowę trzeciego pasa. Połączenie z trasą jest możliwe na dwóch węzłach: Skarżysko Kamienna Północ oraz Skarżysko-Kamienna Zachód. Ponadto Budimex wykonał 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), 2 przejścia dla średnich i 5 dla małych zwierząt, mury oporowe z gruntu zbrojonego o łącznej powierzchni 6400 m2.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S7 - Obwodnica Skarżyska-Kamiennej

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Skarżyska

Data rozpoczęcia

10.2017

Data zakończenia

05.2020

Inwestor

GDDKiA Oddział w Kielcach

Wartość

218 mln PLN