W ramach inwestycji prowadzonej w trybie „projektuj i buduj” powstały 22 obiekty inżynieryjne oraz dwa węzły drogowe: Czempin i Kościan Północ. Trasa została wyposażona w dwa miejsca obsługi podróżnych „Kokorzyn” i „Sierakowo” oraz sieć dróg dojazdowych i technologicznych. Budimex wykonał około 2,5 mln m3 robót ziemnych i wybudował 0,3 mln ton masy bitumicznej. W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane zostały innowacyjne metody pomiarów – fotogrametria z użyciem dronów, modeli 3D, czujników ruchu, monitoringu on-line zautomatyzowanego sposobu zabezpieczenia placu budowy, a także unowocześnionego procesu ważenia materiałów dostarczanych na budowę. Prace zakończyły się przed terminem kontraktowym.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S5 - Wroczyn-Kościan

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Wroczyn-Kościan

Data rozpoczęcia

04.2016

Data zakończenia

01.2020

Inwestor

GDDKiA

Wartość

296 mln PLN