W ramach inwestycji powstał blisko 13-kilometrowy odcinek z nawierzchnią betonową, w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej, a także 8,5 km dróg poprzecznych oraz 17,5 ‎km dróg serwisowych i dojazdowych. Zakres prac objął również budowę mostu, 11 wiaduktów, ‎‎3 przejść dla zwierząt, różnego rodzaju przepustów oraz 11 zbiorników retencyjno-‎infiltracyjnych i jeden retencyjny. Wzdłuż drogi zasadzonych zostało ponad 2 tys. drzew i 28 ‎tys. sztuk krzewów.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Droga S61 Obwodnica Suwałk

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Suwałki

Data rozpoczęcia

09.2015

Data zakończenia

05.2019

Inwestor

GDDKiA Oddział w Białymstoku

Wartość

245 mln PLN