W czerwcu 2017 roku oddana została kierowcom obwodnica Ostródy na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe, pododcinek B. W ramach projektu Budimex wybudował blisko 10-km odcinek drogi ekspresowej S7 (9,7 km) i niewiele krótszą drogę krajową DK16 (9 km). Ponadto wykonał m.in. 15 obiektów mostowych, w tym sześć o szczególnej konstrukcji i jeden o rekordowej w skali Europy konstrukcji typu extradosed, którego łączna długość przęseł wynosi 677 m. Za realizację tego projektu Budimex otrzymał statuetkę Top Builder 2018 za najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S7 Obwodnica Ostródy

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Obwodnica Ostródy na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe

Data rozpoczęcia

06.2015

Data zakończenia

07.2017

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Olsztynie

Wartość

1.09 mld PLN