Kontrakt obejmował budowę nowej drogi startowej (NDS) o szerokość 45 m i długości 3 200 m z betonu cementowego o łącznej 2 powierzchni 148 tyś. m2 wraz z opaskami z mieszanek mineralno-asfaltowych szerokości 2×7.5 m, budowę płaszczyzn przeciwwydmuchowych oraz budowę dróg kołowania i dróg technicznych, pożarowych, patrolowych i dojazdowych z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej ilości 53 tys. ton, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę systemu radionawigacyjnego oraz budowę sieci energetycznych i teletechnicznych dla urządzeń radionawigacyjnych i meteorologicznych wraz z oświetleniem nawigacyjnym.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Budowa Nowej Drogi Startowej Port Lotniczy „Katowice”

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

LOTNISKA

Lokalizacja

Pyrzowice

Data rozpoczęcia

02.2012

Data zakończenia

11.2014

Inwestor

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Wartość

142 mln PLN