Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko – Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Obiekt powstał w 1860 r. i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy Dworca PKP SA w Białymstoku było stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zakres prac obejmował z jednej strony przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowe dworca z XIX wieku, z drugiej strony jego wzmocnienie i zabezpieczenia na kolejne 100 lat bezpiecznej eksploatacji. Dworzec został wyposażony w nowoczesną instalację BMS (Building Management System) oraz panele fotowoltaiczne o mocy 24 kW. Poprawiona została znacznie izolacja termiczna budynku. Dworzec został wyposażony w nowe instalacje sanitarne i monitoringu. Wyeliminowano także bariery dla osób o ograniczonej możliwości poruszania (PRM).

Do prac budowlanych Budimex zaangażował około 100 podwykonawców i dostawców, większość z regionu Podlasia  Największym wyzwaniem były prace podziemne, których część wykonano w technologii białej wanny.  Bardzo ostrożnie trzeba było również wykonać wyburzenie antresoli o powierzchni około 300 m2, znajdującej się w głównej hali zabytkowego dworca. Prace zostały wykonane małymi etapami, poprzez odcinanie poszczególnych elementów wraz z ich rozdrobnieniem i usunięciem z obiektu.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Dworzec Kolejowy w Białymstoku

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Białystok

Data rozpoczęcia

10.2018

Data zakończenia

10.2020

Inwestor

PKP SA

Wartość

36,7 mln PLN