Budimex wybudował 32,5 km gazociągu zlokalizowanego na terenie dwóch gmin: Zawoni i Długołęki, położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Kontrakt obejmował także wykonanie zespołów zaporowo–upustowych, dróg dojazdowych oraz nowych przyłączy elektroenergetycznych dla obiektów. Budowa gazociągu stanowiła duże wyzwanie techniczne i organizacyjne, ze względu na jej lokalizację na terenie objętym programem Natura 2000. W związku z tym Budimex zadbał także o ochronę cennych terenów przyrodniczych poprzez m.in. zastosowanie technologii przewiertu sterowanego HDD.
Inwestycja jest zlokalizowana na odcinku od Zespołu Zaporowo-Upustowego Czeszów do węzła Kiełczów. Kontrakt był realizowany w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Budowa gazociągu Czeszów – Kiełczów stanowi ważny elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstały na Dolnym Śląsku umożliwia przesyłanie zwiększonych ilości gazu w systemie przesyłowym i stanowi element korytarza Północ – Południe. O randze tej inwestycji świadczy fakt, że Komisja Europejska przyznała jej status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest).

Detale realizacji

Pełna nazwa

Gazociag Czeszów-Kiełczów

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

GAZOCIĄGI

Data rozpoczęcia

11.2016

Data zakończenia

09.2018

Inwestor

GAZ-SYSTEM S.A.

Wartość

62 mln PLN