Budimex podpisał umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na generalną realizację Gazociągu Warszawskiego o długości 28 km w systemie „buduj”. To kolejny gazociąg  po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę. Gazociąg biegnie w relacji Rembelszczyzna – ‎Mory po północno-zachodniej stronie Warszawy.
Inwestycja zakłada także budowę sieci światłowodowej, podziemnego zespołu przyłączeniowego DN700/DN100 umożliwiającego podłączenie istniejącej stacji gazowej Jabłonna, stacji gazowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji gazowej, systemów przełączeniowych polegających na połączeniu wybudowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem przesyłowym, ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego awaryjny dojazd służb przeciwpożarowych o długości 1,4 km, prowadzonego wzdłuż istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej, systemu ochrony katodowej wraz ze stacjami ochrony katodowej z uziomami anodowymi oraz stacjami anod galwanicznych.
Ponad 5 km trasy, czyli około 1/5 długości gazociągu, będzie wykonanych metodami bezwykopowymi – łącznie zaplanowano 32 takie przejścia o różnej długości. Wśród nich jest pięć tzw. długich – dwa horyzontalne przewierty sterowane (HDD) oraz trzy przejścia metodą Direct Pipe. Taki sposób realizacji prac znacząco zmniejsza ingerencję w środowisko naturalne – nienaruszone pozostaną miejsca cenne przyrodniczo, takie jak Rezerwat Ławice Kiełpińskie na Wiśle, czy Park Młociński na Bielanach.
Gazociąg Warszawski to strategiczny projekt infrastrukturalny dla Warszawy i tego regionu Polski.. Dzięki budowie nowego gazociągu zwiększy się dostęp do gazu ziemnego zarówno dla odbiorców przemysłowych mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Działający gazociąg ograniczy emisję szkodliwych substancji, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w stolicy.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Gazociag Warszawski Rembelszczyzna -Mory

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

GAZOCIĄGI

Lokalizacja

Warszawa i okolice

Data rozpoczęcia

03.2022

Data zakończenia

w trakcie

Inwestor

OGP Gaz-System S.A

Wartość

189 mln PLN