Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę instalacji termicznej hydrolizy osadów oraz instalacji deamonifikacji do zaawansowanego usuwania zanieczyszczeń z odcieków osadowych. Innowacyjna technologia termicznej hydrolizy pozwoli na redukcję ilości osadów ściekowych po fermentacji, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności produkcji biogazu w procesie fermentacji. Oczyszczalnia ścieków w Łodzi o przepływie 332 000 m3 na dobę jest drugą pod względem wielkości oczyszczalnią ścieków w Polsce.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Grupowa Oczyszczalnia Scieków

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ŚRODOWISKO

Lokalizacja

Łódź

Data rozpoczęcia

10.2020

Data zakończenia

w trakcie

Inwestor

Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi

Wartość

76,5 mln PLN