Jedna z lokalizacji rozgrywek sportowych na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska

Zakres prac obejmował przebudowę Hali Gier Sportowych w celu dostosowania ‎budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. W ramach inwestycji wykonano ‎wyburzenia umożliwiające dobudowę klatki schodowej, schodów wraz z ‎podnośnikiem dla niepełnosprawnych, a także budowę nowego ‎szachtu windowego, murów, posadzek i sufitów, wykończenie ścian, ślusarki ‎aluminiowej, a także pełną termomodernizację. Obiekt został wyposażony w ‎nowe instalacje elektryczne, kanalizację sanitarną i deszczową, wentylację ‎mechaniczną i klimatyzację. W Arenie położono bukową podłogę ‎sportową, panele akustyczne, nagłośnienie, zamontowano ekrany i ‎krzesełka. Elementem prac było także zagospodarowanie otoczenia – ‎wykonanie chodników, drogi pożarowej oraz elementów małej ‎architektury.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Hala Gier Sportowych AWF w Krakowie

Podkategoria

OBIEKTY SPORTOWE

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

07.2022

Data zakończenia

05.2023

Inwestor

AWF Kraków

Wartość

23,7 mln PLN