Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” dla KGHM Polska Miedź została zrealizowana przez Budimex SA. „Żelazny Most” jest największym tego typu obiektem w Europie, widać go nawet z kosmosu, a na jego powierzchni zmieściłoby się trzydzieści Stadionów Narodowych. Budowa obiektu została podzielona na dwa kontrakty. Pierwszy z nich dotyczył budowy zapory  wschodniej na terenie Gminy Rudna oraz zapory zachodniej na obszarze Gminy Polkowice. Drugi kontrakt to budowa infrastruktury gospodarki wodnej, elektrycznej i teletechnicznej wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową (AKP).
„Żelazny Most” jest neutralny środowiskowo i całkowicie zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku. Przy rozbudowie obiektu zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji i uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym jak  środowiskowym. Na budowie pracowało ponad 100 jednostek sprzętowych. Postęp robót był skanowany laserowo i na bieżąco aktualizowany w systemie BIM we współpracy z Zespołem BIM Innowacje Biura Technicznego Budimex SA. W efekcie  Budimex w ramach budowy zbiornika przerobił 30 mln ton ziemi i zabudował 140 km instalacji wodociągowo-energetyczno-teletechnicznych. Łączna powierzchnia Kwatery Południowej obiektu wynosi ok. 600 ha, natomiast samego Obiektu Głównego „Żelazny Most” ok. 1500 ha.  W czaszy Kwatery Południowej deponowane są odpady pochodzące z procesu flotacji rud miedzi z Zakładów Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Równolegle z rozbudową zbiornika trwała nadbudowa Obiektu Głównego, czyli obecnego zbiornika.
„Żelazny Most” jest unikalnym obiektem hydrotechnicznym, ponieważ podczas jego eksploatacji, nasypy są nadbudowywane materiałem deponowanym w czaszy, w miarę zwiększającej się ilości magazynowanych odpadów. Przewiduje się, że do 2035 roku po osiągnieciu maksymalnej rzędnej zapór objętość Kwatery Południowej będzie wynosiła około 170 mln m³.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

HYDROTECHNIKA

Lokalizacja

Polkowice

Data rozpoczęcia

05.2018

Data zakończenia

06.2023

Inwestor

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny

Wartość

624 mln PLN