Inwestycja realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” będącego największym przedsięwzięciem o cha rak terze środowiskowym w tej części Europy. Kolektor Wiślany w całości wykonany metodą mikrotunelingu , jest największym i najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Na zlecenie MPWiK zrealizowano dwa Etapy inwestycji.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Kolektor Wiślany Etap II

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ŚRODOWISKO

Data rozpoczęcia

01.2020

Data zakończenia

07.2023

Inwestor

MPWIK w M. ST. W Warszawie SA

Wartość

429 mln PLN