Kolektory Wiślane W arszawa Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczów nawalnych 01.2020 – 07.2023 Realizacja: MPWiK w m. st. w Warszawie SA Inwestor: W a r t ość: 429 mln zł nett o Kolek tor Wiślany – Etap III jest kontynu acją Etapu II od komory połączeniowej z kolek torem Bielańskim do Zakładu „F arysa” wraz z przepompownią „Wiślana” o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi. Docelowa długość tunelu to 9,5 km, średnica t a rczy skrawają cej 3 ,8 m, prędkość drążenia: 14 m/dobę. Na trasie kolek tora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolek tor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Kolektor Wiślany Etap III

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ŚRODOWISKO

Lokalizacja

Warszawa

Data rozpoczęcia

11.2021

Data zakończenia

w trakcie

Inwestor

MPWIK w M. ST. W Warszawie SA

Wartość

193 mln PLN