Budimex zaprojektował i wykonał kotłownię rezerwowo–szczytową, zapewniającą pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym. Zakres prac obejmował: budowę budynku kotłowni szczytowej 3×30 MW oraz infrastruktury rurociągów wody grzewczej i instalacji oleju lekkiego wraz z włączeniem w istniejący układ wody sieciowej elektrociepłowni. Ponadto Budimex zmodernizował przepompownię mazutu i dostosował ją do nowego typu paliwa (olej lekki), zbudował zbiornik oleju lekkiego 1600 m3 wraz z infrastrukturą i pomocniczy układ podgrzewu wody zasilającej istniejące kotły.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Kotłownia szczytowa EDF Gdynia

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ENERGETYKA

Lokalizacja

Gdynia

Data rozpoczęcia

12.2014

Data zakończenia

06.2016

Inwestor

EDF Polska S. A .

Wartość

27 mln PLN