Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych związanych z budową łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze. W ramach zadania przebudowaliśmy układ torowy linii nr 91, 94, 603 oraz wybudowaliśmy nową linię 624, która poprowadzona została pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze na dwóch estakadach kolejowych o długości 541 i 612 m. Dodatkowo zrealizowanych zostało 6 innych obiektów inżynierskich. Zbudowaliśmy także dwa nowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych przystanki osobowe Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze (Krzemionki) wraz z peronami i infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmowała również: przebudowę sieci trakcyjnej, budowę urządzeń SRK, budowę sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, przebudowę sieci gazowych i wodociągowych, budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach kontraktu przebudowana została towarzysząca infrastruktura drogowa, a także zostały wybudowane ekrany akustyczne. Wykonanie prac w ścisłym centrum Krakowa na eksploatowanej w trakcie budowy linii kolejowej wymagało od naszego zespołu bardzo dobrego planowania i dużej wiedzy zarówno technicznej, jak i organizacyjnej. Budowa zdobyła wiele nagród, świadczących o tym, jak spektakularny i trudny technicznie to był projekt. Wybudowanie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze umożliwiło bezpośrednią jazdę pociągów na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia i Zakopanego.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Łącznica Kolejowa Kraków
Zabłocie – Kraków Podgórze

Kategoria

Budownictwo kolejowe

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

09.2015

Data zakończenia

12.2017

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Wartość

210,7 mln PLN