Kontrakt obejmował modernizację linii kolejowej nr 9 w ramach obszaru Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Iławie. W ramach projektu wymieniono nawierzchnie torową wraz z rozjazdami, sieć trakcyjną, system odwodnienia i infrastrukturę przytorową. Wykonano kompleksowe roboty wzmacniające podtorze, wybudowano system dróg i skrzyżowań dwupoziomowych, a także 14 wiaduktów kolejowych, 10 wiaduktów drogowych i 9 przejść dla pieszych. Ponadto, infrastruktura peronowa została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uruchomiono także nowy komputerowy system sterowania ruchem pociągów.

Realizacja umowy polegała na zaprojektowaniu i budowie Kolei Metropolitalnej, czyli rewitalizacji kolei Kokoszkowskiej. W całkowicie nowym śladzie wybudowano dwutorową linię kolejową o łącznej długości około 17 km na odcinku Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią nr 2010. Powstało również 8 przystanków pasażerskich z 15 peronami jednokrawędziowymi i jednym peronem wyspowym.

W ramach kontraktu wybudowano lokalne centrum sterowania oraz stację techniczną, przebudowano istniejące drogi i chodniki, parkingi w systemie „Park and Ride” oraz parkingi rowerowe. Łącznie powstało 16 wiaduktów kolejowych, 6 drogowych, 5 przejść pod torami, 3 kładki dla pieszych i 3 przejścia dla zwierząt. Kontrakt obejmował dodatkowo wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia i licznych urządzeń ochrony środowiska.” “Kontrakt obejmował przebudowę układu torowego linii nr 91, 94, 603 oraz budowę nowej linii 624 na dwóch estakadach kolejowych o długości 541 i 612 m. Dodatkowo zrealizowanych zostało 6 innych obiektów inżynierskich oraz dwa nowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przystanki osobowe Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze (Krzemionki) wraz z peronami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmowała dodatkowo przebudowę sieci trakcyjnej, sieci gazowych i wodociągowych, budowę urządzeń SRK, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W ramach umowy przebudowana została także towarzysząca infrastruktura drogowa oraz zainstalowano nowe ekrany akustyczne.” “W ramach umowy, w konsorcjum na czele z Budimex, zaprojektowano, zmodernizowano i wybudowano infrastrukturę techniczną stacji m.in. nowe rozjazdy i sieć trakcyjną, a także nowe komputerowe urządzenia SRK. W zakresie prac znalazły się m.in. roboty związane z budową nowej nawierzchni torowej wraz z podtorzem i systemem odwodnienia, rozbiórka istniejącej i budowa nowej sieci trakcyjnej wraz z systemem zasilania oraz zabudowa 12 nowych, bardzo nowoczesnych rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy, stosowanych na liniach dużych prędkości. Ponadto, kontrakt obejmował budowę nastawni oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego. Po modernizacji obiekt został przystosowany do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością ponad 200 km/h.” “Umowa realizowana w konsorcjum obejmowała modernizację LCS Kutno na trasie kolejowej E-20. W ramach przebudowy wykonano demontaż torów, wzmocnienia podtorza, położono nową nawierzchnię oraz zbudowano sieć trakcyjną i dwie nastawnie – w Kutnie i Barłogach. Na stacjach Kłodawa i Barłogi uruchomiony został nowy komputerowy system sterowania ruchem. Na zakończonych odcinkach zmodernizowanej w ramach projektu linii E-20 ruch prowadzony jest z prędkością 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Kontrakt zrealizowany we współpracy z KZA Lublin obejmował budowę i modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę sieci trakcyjnej wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowę sieci teletechnicznych oraz nastawni dysponującej, a także rozbudowę hali grupy awaryjnej służb utrzymaniowych PKP PLK. Łącznie na stacji Idzikowice powstały 44 nowe rozjazdy, 19 km torów oraz 25 km sieci trakcyjnej. Celem inwestycji było dostosowanie jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce do prędkości 250 km/h. W ramach prac wykonano m.in. 4 km nowej nawierzchni torowej na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska. Podczas realizacji projektu zmodernizowano i przebudowano 4 osobowe przystanki kolejowe: Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Wola, Warszawa Koło, Warszawa Powązki i Warszawa Młynów, stanowiące węzeł przesiadkowy, łączący kolej, tramwaje oraz stację drugiej linii metra. Przebudowane przystanki zostały wyposażone m.in. w innowacyjne oświetlenie, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, system monitoringu CCTV oraz urządzenia łączności technologicznej. Ponadto przebudowano sieć trakcyjną, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, urządzenia SRK , a także 3 wiadukty kolejowe oraz dwie kładki dla pieszych. Prace realizowano na trzech odcinkach trasy: z Otwocka do Pilawy, z Pilawy do Dęblina oraz z Dęblina do Nałęczowa. Zakres robót w pierwszej części obejmował przebudowę 74 km toru, stacji Otwock, Celestynów i Pilawa, budowę 87 nowych rozjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki kolejowej, modernizację 12 przejazdów kolejowych, przebudowę i budowę 22 obiektów inżynieryjnych, dwóch nastawni dysponujących oraz budynku LCS na stacji Pilawa. Ponadto wybudowano 18 nowych peronów, przebudowano infrastrukturę sanitarną oraz urządzeń wodnych. W ramach kontraktu powstało 5 km układów drogowych.

W ramach kontraktu przebudowano tory 1 i 2 na odcinku od Pilawy do Dęblina. Zakres prac dotyczył modernizacji 120 km torów wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowy i budowy nowej infrastruktury na 25 peronach dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na stacjach: Garwolin, Łaskarzew Towarowy, Sobolew, Życzyn i Dęblin oraz orz budowy 106 nowych rozjazdów. Wykonano także kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej oraz sieci urządzeń elektroenergetyki kolejowej. Modernizacja objęła dodatkowo 17 przejazdów kolejowych i budowę 53 obiektów inżynierskich. Na stacji Dęblin powstał most kolejowy stalowy trzyprzęsłowy o długości 169,6m. Prace rozpoczęto przebudową toru szlakowego nr 2 – od mostu na rzece Wieprz do stacji Puławy Azoty, wraz z torami 2, 4, 6, 8 na stacji Zarzeka oraz torami 4 i 6 na stacji Puławy Azoty. Długość zmodernizowanego odcinka to 40 km. W ramach kontraktu przebudowano około 83 km torów wraz z podtorzem i odwodnieniem, a także stacje Zarzeka, Puławy Azoty, Puławy Klementowice, Nałęczów. Powstało także 98 nowych rozjazdów, przebudowano sieć trakcyjną oraz sieci i urządzenia elektroenergetyki kolejowej. Zbudowano 23 obiekty inżynierskie, 2 nastawnie dysponujące na stacjach Zarzeka i Puławy Azoty, 18 nowych peronów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z pełną infrastrukturą. Ponadto wybudowano około 20 km układów drogowych, a także przebudowano infrastrukturę sanitarną, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechniczne.

W ramach inwestycji zmodernizowano 12 torów o łącznej długości prawie 9 km, w tym: 13 000 szt. podkładów, 50 000 ton tłucznia, 26 rozjazdów, 10 500 m sieci trakcyjnej, a także 3 perony, w tym jeden jednokrawędziowy oraz dwa wyspowe.

Dodatkowo projekt obejmował budowę przejścia podziemnego, kładki dla pieszych z windami i estakady drogowej dziesięcioprzęsłowej o konstrukcji belkowej żelbetowej.

Detale realizacji

Pełna nazwa

LCS Iława

Kategoria

Budownictwo kolejowe

Lokalizacja

Iława

Data rozpoczęcia

05.2011

Data zakończenia

12.2014

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe

Wartość

687,9 mln PLN