Przedmiotem zawartej umowy była przebudowa i ‎rozbudowa Małopolskiego Centrum Biotechnologii ‎obejmująca wykonanie nowej części budynku wraz z ‎instalacjami wewnętrznymi, zmianę zagospodarowania ‎terenu obejmującą miejsca postojowe, zieleń, instalacje ‎zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ‎technologicznej, elektrycznej oraz zmianę oświetlenia ‎zewnętrznego. Ponadto w toku prac przebudowano ‎pomieszczenia rezonansu magnetycznego wraz z nową ‎aranżacją i dostosowano istniejący obiekt do ‎obowiązujących przepisów dotyczących ochrony ‎przeciwpożarowej.‎

Detale realizacji

Pełna nazwa

Małopolskie ‎Centrum ‎Biotechnologii

Podkategoria

BUDYNKI EDUKACYJNE

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

01.2022

Data zakończenia

05.2023

Inwestor

Uniwersytet Jagielloński

Wartość

26,3 mln PLN