Na mocy zawartego kontraktu przeprowadzono wymianę wyeksploatowanych urządzeń i zoptymalizowano zużycie energii oraz poprawiono bezpieczeństwo użytkowania obiektów. Modernizacja objęła Pompownię I stopnia zlokalizowaną na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Zakładu Północnego w Wieliszewie oraz Pompownię III stopnia i Pompownię III stopnia BIS – zlokalizowane na Stacji Strefowej Białołęka w Warszawie. W zakresie kontraktu wykonano m.in.: 3 wymianę pomp o łącznej wydajności 27 000 m /h, remont zbiornika wody czystej o pojemności 15 000 m³ , remont i modernizację ponad 100 komór technologicznych, wymianę głównej armatury o średnicy 1200 mm oraz renowację rurociągów technologicznych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Modernizacja pompowni I i III stopnia

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ŚRODOWISKO

Lokalizacja

Wieliszew

Data rozpoczęcia

01.2017

Data zakończenia

08.2021

Inwestor

MPWIK w M. ST. W Warszawie SA

Wartość

57,6 mln PLN