Kontrakt obejmował budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi krajowej nr 90. Wybudowany most ma typ konstrukcji ciągły extradosed oraz przekrój poprzeczny skrzynkowy. To obiekt sześcioprzęsłowy o rozpiętości odpowiednio: 96,3 m, 130 m, 204 m, 204 m, 130 m, 70 m. Klasa obciążenia konstrukcji to A (50 ton), a klasa drogi – GP (droga głównego ruchu przyspieszonego). Długość całkowita przeprawy wynosi 808,5 m, natomiast szerokość całkowita to 6,14 m. Z kolei szerokość jezdni wynosi 9 m. Łączna długość dróg dojazdowych wybudowanych w ramach inwestycji wyniosła 11 km.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Most na Wiśle koło Kwidzynia

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

ul. Wiślana, Korzeniewo, Kwidzyn

Data rozpoczęcia

09.2010

Data zakończenia

07.2013

Inwestor

GDDKiA Oddział w Gdańsku

Wartość

253 mln PLN