Budimex realizuje most na rzece Regalica dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie obecnego mostu. Przeprawa składa się z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcję mostu wzniesiono 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary obiekt został niemal w całości rozebrany, zachowano jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem. Cały układ torowy stacji został przesunięty w kierunku południowym, lokalizację zmieniły głowice rozjazdowe, układ geometryczny zostanie dostosowany do warunków terenowych. W ramach inwestycji Budimex zbudował ok. 12 km nowych torów, dostosowanych do wymaganych prędkości i nośności. Wszystkie zabudowane tory są zelektryfikowane, wywieszona została nowa sieć trakcyjna spełniająca wymagane standardy. Wykonany zostanie również nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, zastępujący obecne urządzenia mechaniczne. Zaplanowano zabudowę 25 nowych rozjazdów, w tym rozjazdy łukowe przy wyprowadzeniu linii w stronę mostu i dla włączenia linii kolejowej nr 428 w układ torowy stacji.
Powstał również nowy, dwukrawędziowy peron na stacji Szczecin Podjuchy, o długości 400 m oraz nowy budynek nastawni – zastępujący 2 obecne, a także przejście podziemne z zadaszeniem oraz windami. W ramach robót konstrukcyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu został wykonany nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.
Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Budowa mostu nad Regalicą jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. zachodniopomorskim.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Most nad rzeką Regalicą w Szczecinie

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Szczecin

Data rozpoczęcia

09.2021

Data zakończenia

W trakcie

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wartość

282 mln PLN