Budimex podpisał umowę na realizację kompleksowych robót budowlanych obejmujących infrastrukturę kolejową i drogową ‎na ‎odcinku Tychy – Most Wisła. Kontrakt obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie układu torowego, wywieszenia nowej sieci trakcyjnej, dróg dojazdowych i przejazdów kolejowych, peronów, budowy nastawni, a także sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych. Budowie i przebudowie zostanie poddanych również 36 obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, ‎mosty, przejścia podziemne czy przepusty. Powstanie 47 km nowych torów oraz 18 rozjazdów.
Wykonanie prac ‎projektowych i robót budowlanych wraz z odbiorami ‎zaplanowano ‎na okres 3,5 roku. W efekcie prac na odcinku pojawi się ‎możliwość podniesienia dotychczasowej prędkości kursowania zarówno ‎dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, jak i towarowych do 120 km/h, a także zwiększy się bezpieczeństwo oraz dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przebudowywane w ramach kontraktu linie kolejowe znajdują się w ciągu międzynarodowych kolejowych ciągów komunikacyjnych E65/E30. Linia kolejowa nr 139 została budowana w latach 1852 – 1912. W 1963 r. na odcinku Katowice – Bielsko-Biała Główna przebudowano linię na dwutorową. Linia kolejowa nr 148 została otwarta w 1939 r. Na odcinku, którego dotyczy umowa, znajdują się cztery przystanki osobowe i jedna stacja.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Linia kolejowa E65 - Tychy – Most Wisła

Kategoria

Budownictwo kolejowe

Lokalizacja

Tychy - Most Wisła

Data rozpoczęcia

10.2023

Data zakończenia

w trakcie

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wartość

903,5 mln PLN