W ramach kontraktu zaprojektowano i wybudowano sześciokondygnacyjny parking dla 570 ‎samochodów i kilkunastu motocykli wraz z realizacją infrastruktury drogowej, technicznej i ‎zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy.‎ Inwestycja obejmowała wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych ‎decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z realizacją w pełnym zakresie oraz przeprowadzeniem odbiorów i ‎dopuszczeń.‎ Powierzchnia obiektu – 18 000 m2.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Parking wielopoziomowy

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Bydgoszcz

Data rozpoczęcia

06.2019

Data zakończenia

05.2022

Inwestor

Miasto Bydgoszcz

Wartość

33,7 mln PLN