Główną atrakcją zmodernizowanego i rozbudowanego przez Budimex Placu Litewskiego jest multimedialny park fontann, który na początku lat 70. ubiegłego wieku został wpisany do rejestru zabytków. Plac Litewski zajmuje ok. 35 tys. m.kw. Podstawowym założeniem rewitalizacji była likwidacja ruchu kołowego na głównym trakcie komunikacyjnym miasta. Został zachowany układ przestrzenny Placu, który ma dwie przestrzenie ogrodowe i otwartą rekreacyjną część środkową z fontanną. W centralnej części placu, w miejscu starej fontanny, powstał interaktywny kompleks urządzeń wodnych z możliwością organizowania pokazów multimedialnych. W osi promenady Krakowskiego Przedmieścia powstało siedem fontann linearnych wraz z fontanną spiralną. Główna część placu została wyłożona płytami i kostką granitową. Zmienił się również układ terenów zielonych poprzez nowe wyspy zieleni.

W ramach inwestycji Budimex wymienił również wszelkie instalacje, wybudował ogrodzenie dla stacji meteorologicznej, zrewitalizował tereny przyległe do Placu Litewskiego – Plac Krąpca i Plac Czechowicza oraz przeniósł w nowe miejsce Pomnik Nieznanego Żołnierza.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Plac Litewski w Lublinie

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Lublin

Data rozpoczęcia

04.2016

Data zakończenia

05.2017

Inwestor

Gmina Lublin

Wartość

42,9 mln PLN