Dzięki modernizacji i rozbudowie Planetarium w Chorzowie obiekt o powierzchni całkowitej równej 7 084 m2 został powiększony o 3 200 m2 powierzchni użytkowej. Modernizacji poddano cztery części obiektu o rożnym przeznaczeniu oraz całkowicie odmiennej konstrukcji: Planetarium, Obserwatorium, budynek pomocniczy oraz małe obserwatorium (części A, B, C i F). Dawna oraz nowopowstała część planetarium (część D i E) zostały powiązane panoramiczną windą, usytuowaną przy zachodniej ścianie dziedzińca zegarowego. Znaczny obszar nowopowstałej części obiektu znajduje się poniżej poziomu terenu i został wykonany w technologii żelbetowej. Dobudowana część budynku została połączona z już istniejącą podziemnymi korytarzami, a dawny dziedziniec Planetarium przekształcono w nową salę ekspozycyjną, na dachu której znajduje się odtworzony zegar słoneczny.

Modernizacja Planetarium w Chorzowie otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2023 w 27. edycji konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Planetarium w Chorzowie

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Chorzów

Data rozpoczęcia

07.2018

Data zakończenia

06.2022

Inwestor

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wartość

80 mln PLN