W ramach prac Budimex zrealizował trzy zadania: przebudowa i rozbudowa Płaszczyzn Postoju Samolotów (PPS), budowa dróg kołowania i budowa płyty postojowej PPS 12 zlokalizowanej obok istniejącej płyty cargo w południowej części lotniska oraz rozbudowa drogi kołowania DK-A8.
W pierwszej fazie wyremontowano drogę startową DS-3 i drogi kołowania. Usunięto wierzchnie warstwy bitumiczne istniejących dróg, wzmocniono istniejące warstwy konstrukcyjne za pomocą siatek stalowych i kompozytowych oraz odtworzono nawierzchnie z wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych drogi startowej DS-3 pod kątem najnowszych wymagań ICAO. W drugiej fazie zrealizowano przebudowę płyt postojowych samolotów PPS 2, 4 i 6 oraz budowę płyt dla Agenta Obsługi Naziemnej (AON). Zakres robót obejmował całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni PPS 2 oraz 4 w technologii betonu cementowego i rozbudowę o nowe obszary wraz z niezbędną infrastrukturą i budową nowego układu sieci odwodnieniowych i elektrycznych. Powierzchnia wyremontowanego PPS-6 to ok. 20 tys. m2. Powierzchnia rozbudowanych płaszczyzn PPS-2 oraz 4 i AON to ok. 80 tys. m2.
Zakres robót obejmował też wykonanie konstrukcji nowej DK-N1 i poszerzanej DK-D w technologii bitumicznej, przebudowę istniejących i wykonanie nowych sieci odwodnieniowych, elektrycznych oraz systemu oświetlenia nawigacyjnego.
Ponadto wykonano odwodnienie, system oświetlenia nawigacyjnego i oświetlenia projektorowego. Zrealizowano też wschodni nowy odcinek drogi patrolowej wokół lotniska.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Pole wzlotów Port Lotniczy im. F. Chopina

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

LOTNISKA

Lokalizacja

Warszawa

Data rozpoczęcia

04.2013

Data zakończenia

07.2015

Inwestor

Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze”

Wartość

253 mln PLN